JEZIKOVNO USPOSABLJANJE “MINDCRUISE” NA POSESTVU PULE

Spread the love

 

PREDSTAVITEV JEZIKOVNEGA USPOSABLJANJA »MINDCRUISE« NA POSESTVU PULE

Jezikovna usposabljanja angleščine in nemščine po metodi MindCruise nadgrajujejo in dopolnjujejo klasično obliko učenja na posestvu Pule z učenjem v sproščenem stanju s pomočjo vizualno-slušne stimulacije možganov in vzbujanjem pomnilnega potenciala.

Jedro metode MindCruise predstavlja natančno usmerjena kombinacija dinamičnega učenja, praktičnih vaj, situacijskih iger, aktivnih pogovorov, telesne vadbe in aktivnega sproščanja s ponavljanjem znanja v alfa in theta stanju zavesti. Olajša nam dostop do neizkoriščenega potenciala možganov, spodbuja sinhronizacijo obeh možganskih hemisfer in ustvarja tako fizično kot psihično ugodje. Sprejemanje znanja ob hkratni visoki motiviranosti in trajnejšem pomnjenju, lahko tako skrajšamo kar za polovico.

Metoda MindCruise zagotavlja hitrejše učenje, ter učinkovitejše in dolgoročnejše pomnjenje. Poudarki učenja so namenjeni pravilni uporabi fraz in strokovnih izrazov v vsakodnevnih življenjskih situacijah ter poslovnih situacijah kot so sestanki, pogajanja, korespondenca, telefoniranje, ob upoštevanju kulture posameznega jezikovnega področja.

UČINKI METODE  SO:

 • 4,5 dnevno jezikovno usposabljanje in maksimiranje količine sprejetega znanja
 • Lažje razumevanje in sprejemanje učne snovi v manjši skupini in sproščeno, mirno okolje ( posestvo Pule)
 • Odprava strahu in komunikacijskih ovir pred uporabo jezika
 • Trajnejše pomnenje prejetega znanja s pomočjo slušne in vizualne stimulacije
 • Po zaključku tečaja enostavno ponavljanje snovi s pomočjo avdio posnetkov
 • Visoka motiviranost, ter ugodno psihično in fizično počutje

 

BISTVENI TEMELJI METODE »MINDCRUISE”

 • uspešna simbioza najučinkovitejših pristopov in orodij moderne andragogike    sugestopedije, nevrolingvističnega programiranja in vizualno-slušne stimulacije možganov
 • dinamično učenje tujega jezika s situacijskimi študijami in igrami vlog
 • aktivna konverzacija in odprava blokad ter strahu pred uporabo jezika
 • učenje v sproščenem vzdušju in naravnem okolju
 • aktivno prebujanje z umerjeno telesno vadbo za aktivacijo uma
 • predhodno testiranje in ugotavljanje predznanja, določanje individualnih ciljev in pristopov
 • snov se prilagaja potrebam in predznanju udeležencev, slednji do znanja pridejo hitreje in učinkoviteje

CILJNA SKUPINA IN ŠTEVILO UDELEŽENCEV:

Tečaji so namenjeni vsem, ki želijo v najkrajšem možnem času pridobiti ustrezno znanje tujega jezika, s posebnim poudarkom na konverzaciji. Posebej sodijo v to skupino vsi, ki jim čas ne dopušča dolgotrajnega in časovno vezanega obiskovanja tečajev.

Obenem vam tečaj prinaša aktivno sprostitev, ki traja še dalj časa po zaključku tečaja.

Število udeležencev bo maksimalno 10 -12  oz. minimalno 7.

 

TRAJANJE TEČAJA IN NAČIN DELA:

Obseg: 50 šolskih ur dinamičnega učenja z učiteljem in 14 sproščanj in ponavljanj znanja v alfa in theta stanju zavesti. Celotna časovna konfiguracija tečaja je prilagojena skupini in njeni dinamiki, prav tako učna snov z zaključnim testom. Možnih je več stopenj, od osnovne do najvišje, ali pa specializirane za različne poslovne usmeritve (npr. poslovni jezik za managerje, tehnični kader, gostinske delavce,…)

Ena stopnja tečaja tujega jezika traja 4 dni in pol, sestavljena je iz dveh sklopov. Prvi sklop traja dva in pol dneva, drugi sklop dva dneva.

Usposabljanje bo potekalo od ponedeljka do petka oz. po dogovoru z udeleženci.

Izbrana lokacija:  Posestvo Pule ( www.pule.si), ki smo si jo izbrali zaradi izredne lokacije, narave, mir, sproščenega vzdušja, kar je tudi izrednega pomena pri tovrstnem učenju jezika.

VODENJE TEČAJEV: jezikovna trenerka mag.phil. Mihela Baranašič Vidmar in strokovnjak za učenje v sproščenem stanju Beno Stern.

Mag. phil. Mihela Baranašič Vidmar, na Univerzi v Gradcu je magistrirala iz prevajalstva – angleški in nemški jezik. Od leta 1998 poučuje splošno in poslovno angleščino in nemščino v obliki individualnih in skupinskih tečajev. Od 2004 organizira in vodi jezikovne tečaje v okviru svojega podjetja, ter prevaja splošne ter strokovne tekste iz področij poslovanja, prava, medicine, turizma, ter različne dokumente. Skozi leta predavateljskih izkušenj je spoznala kako pomembno je poznavanje kulture nekega naroda pri učenju tujega jezika, ter je razvila kreativno prijetno tehniko Razmišljam v tujem jeziku, s ciljem svoje tečajnike na najbolj prijeten, razumljiv in učinkovit način usposobiti za uspešne samozavestne uporabnike jezikov brez strahu in blokad.

 

Beno Stern, MBA, je svetovalec, mentor in avtor strokovnih gradiv s področja projektnega managementa evropskih projektov. Kot komunikacijski in motivacijski trener usposablja sodelavce v trgovini, turizmu in javnem sektorju. Metodo učenja tujih jezikov MindCruise je z andragogi in nevrologi razvil v letu 1990. Kot soavtor je v letih 2004 in 2006 izdal dva strokovna priročnika na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega managementa. Skozi leta predavateljskih izkušenj je izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic pa usposobil že preko 4.000 udeležencev. Aktivno sodeluje pri pripravi in vodenju projektov, praktične izkušnje pa aktivno prenaša na udeležence strokovnih usposabljanj.

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE:

Email: guterpreis.net@gmail.com

Telefon: 051/272-100 ( g. Nicola)

 

Lep pozdrav,

Nicola Di Grazia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *